Epidemiologia choroby spowodowanej meningokokami

Znaczenie dokładnego poznania choroby jaką jest zapalenie opon mózgowych jest tak znacząca, jak dla ludności Afryki edukacja na temat malarii, gruźlicy czy AIDS. Zarówno małe dzieci ( głównie do czwartego roku życia) oraz osoby dorosłe i w podeszłym wieku narażone są na ataki bakteriemii meningokokowej, która w efekcie prowadzi do ciężkich epizodów zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i samego mózgu. W sezonach epidemicznych tej chorobie do zgonu może dojść nawet w ciągu mniej niż 24 godzin od zakażenia. Ma to miejsce w Afryce, szczególnie w Afryce Subsaharyjskiej. Naukowcy i specjaliści uważają, że do rozprzestrzenienia się ognisk chorobowych na tym kontynencie przyczyniły się zmiany klimatyczne. Tym samym epidemie zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych notuje się w Kamerunie, Czadzie, Burkina Faso, Republice Środkowoafrykańskiej, Wybrzeżu Kości Słoniowej czy Demokratycznej Republice Konga i Nigerii. W tych rejonach bardzo często dochodzi do zaalarmowania epidemii. Kiedy licznik zachorowalności przekroczy liczbę 100 pacjentów na 100 000 mieszkańców danego rejonu, ogłaszany jest komunikat o epidemii. Rozwojowi epidemii sprzyjają suche, „zakurzone” warunki pogodowe, które w niektórych rejonach Afryki występują od grudnia do czerwca, czyli przez ponad pół roku. Do tego dochodzi problem przeludnienia wsi, które są wylęgarnią bakterii. Jako, że choroba przenoszona jest drogą kropelkową transmisja bakterii objawia się głównie zakażeniem dróg oddechowych i sinicą.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!