Jak wyleczyć sepsę ?

Bez żadnych wątpliwości można stwierdzić, że sepsa czyli posocznica wywołana meningokokami jest dla nas bardzo ciężką i niebezpieczną chorobą. Warto zatem wiedzieć w jaki sposób można z nią walczyć i jak całkowicie zapobiec zakażeniu tą chorobą. Leczenie sepsy można podzielić na dwa rodzaje: przyczynowe oraz objawowe. Nie zawsze jest proste bowiem źródeł zakażenia może być bardzo wiele. W leczeniu stosuje się leki, które mają na celu zniszczenie drobnoustrojów. Tutaj zastosowanie mają przede wszystkim antybiotyki. Choroba może doprowadzić do niewydolności wielu narządów. W takiej sytuacji niezbędne jest monitorowanie czynności układów krążenia, oddechowego i najważniejszego organu czyli nerek. Takie monitorowanie może zapobiec rozwinięciu się wstrząsu septycznego u osoby chorej. Niestety w przebiegu całej choroby spotykane są powikłania narządowe do których można zaliczyć osłabienie mięśnia sercowego, powikłania nerkowe, powikłania neurologiczne czy też powikłanie płucno-wstrząsowe. Niekiedy jest tak, że w całym przebiegu choroby dochodzi do zaburzeń krzepliwości krwi a co za tym idzie do powstawania pęcherzy, wybroczyn czy też martwicy tkanek. Tutaj może mieć zastosowanie leczenie światłem bowiem likwiduje ubytki martwicze w skórze. Wnika w chorą tkankę, odbudowuje uszkodzone naczynia oraz poprawia mikrokrążenie jednocześnie je dotleniając i regenerując. Naświetlając regularnie możemy uzyskać efekt dzięki któremu odzyskamy pełną sprawność.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!