Leczenie posocznicowej formy choroby meningokokowej

Jedną z postaci choroby meningokokowej jest posocznica, która jest stanem zagrażającym życiu. Śmiertelność w przypadku posocznicy jest bowiem niezwykle wysoka. Trzeba jednak pamiętać, że zastosowanie odpowiedniego leczenia daje duże szanse na wyleczenie. To jaki sposób leczenia zastosuje lekarz uzależnione jest jest od stopnia zaawansowania choroby oraz patogenów, które ją wywołały. Najczęściej lekarze decydują się na stosowanie antybiotykoterapii. W przypadku sepsy, w której bardzo liczy się szybkość działania ogromne znaczenie ma najwcześniejsze podanie odpowiedniego antybiotyku. Im dłuższy czas upływa od zachorowania do rozpoczęcia leczenia tym mniejsze szanse na wyzdrowienie i większe ryzyko zgonu. Jeżeli antybiotyk zostanie podany w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia objawów to śmiertelność wynosi jedynie około dwudziestu procent. Jeśli jednak leki zostaną podane dopiero po upływie dwunastu godzin od pojawienia się objawów śmiertelność jest bliska siedemdziesięciu procent. Aby antybiotyki okazały się w leczeniu posocznicy skuteczne konieczne jest podawanie ich naprawdę dużych dawek. Należy je podawać dożylnie bowiem jest to najszybsza droga dotarcia leku do organizmu. Z całą pewnością należy sięgać po antybiotyki, które cechuje szerokie spektrum działania. Zasady tej należy przestrzegać zwłaszcza wtedy, kiedy lekarz nie posiada jeszcze kompletu badań, a jak najszybciej chce rozpocząć leczenie.

Both comments and pings are currently closed.