Meningokoki, zagrożenie dla Świata

Obecnie otaczający nas świat, wykazuje się wzmożoną aktywności bakterii, wirusów, czy ogólnie mówiąc chorób. Taki stan rzeczy wynika z postępu cywilizacyjnego, który z jednej strony broni ludzi przed zagrożeniami cywilizacyjnymi jak wojny, kataklizmy, z drugiej zaś atakuje medialnie i globalizacyjnie. W całym tym pędzie społeczeństwo zapomina często o zdrowiu, a one nie jest tak elastyczne jak cywilizacja, która potrafi wytrzymać wiele pomyłek ogromnej rzeszy ludzi. Obecnie jednym z ważniejszych problemów dla zdrowia są meningokoki. Czym zatem są? Meningokoki to bakteria z gatunku Neisseria meningitidis. Bakteria ta zwana jest także dwoinkami zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Społeczeństwo Europy w niemal 90% atakowane jest przez tą bakterię w swojej odmianie B i C. Szczególnie odmiana C jest niebezpieczna, gdyż może powodować epidemię, która w swoim następstwie jest ogromnym zagrożeniem dla gęsto zaludnionej Europy. Otóż patogeny roznoszone są między ludźmi drogą kropelkową. Problem ten jest na tyle istotnie niebezpieczny, gdyż główną grupą społeczeństwa jaka jest potencjalnie zagrożona są między innymi dzieci i młodzież. Taka sposobność występuje ze względu na nieodpowiednio rozwinięty system odpornościowy w przypadku niemowląt i dzieci. Młodzież natomiast po między 11, a 24 rokiem życia ze względu na wzmożoną aktywność między ludzką znajduje się w wysokiej grupie ryzyka. Należy zatem chronić dzieci, gdyż one są przyszłością świata.

Both comments and pings are currently closed.