Nie zawsze to najgorsze

Chociaż jednym z najbardziej znanych skutków zarażenia się meningokokami jest posocznica, znana również pod nazwą sepsa, to jednakże nie oznacza, że każda osoba, zarażona tymi bakteriami, będzie miała styczność z sepsą. Zasadniczo bowiem meningokoki są odpowiedzialne również za inne choroby. Oprócz sepsy, która de facto nie jest chorobą, lecz zakażeniem krwi, osoba zarażona meningokokami może zapaść na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, a także na zapalenie stawów, serca, ucha środkowego, gardła czy też nosa. Oczywiście w takim przypadku zagrożenie życia jest znacznie mniejsze niż przy sepsie, ale są to również bardzo poważne schorzenia mogące prowadzić do poważnego ubytku na zdrowiu lub również do utraty życia jak to może mieć miejsce w przypadku zapalenia mięśnia sercowego. Statystycznie rzecz ujmując, aż dwadzieścia procent osób, które przebyły infekcję meningokokową, cierpi na pewne powikłania po tejże chorobie. Nie każda osoba, która jest zarażona meningokokami, czyli ta, która jest ich nosicielem, zachoruje na jakieś poważniejsze schorzenie. Czasem nosiciel meningokoków do końca swego życia nie wie o tym fakcie. Może jednakże być przyczyną zarażenia się innych osób, przez taka osoba nieświadomie stanowi poważne zagrożenie dla osób ze swego otoczenia. Jednakże na to niewiele możemy poradzić.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!