O chorobie meningokokowej

Meningokoki to bakterie z gatunku Neisseria menigitidis. Wyodrębniono 13 grup serologicznych meningokoków, z których w naszym kraju występują jedynie dwie grupy: meningokoki grypy B i meningokoki grupy C. Meningokoki mogą wywołać między innymi posocznicę oraz zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Rozpoznanie, że za te dwie choroby odpowiadają meningokoki nie jest sprawą prostą, gdyż pierwsze objawy choroby przypominają objawy grypy. Choroby wywołane przez zakażenie meningokokami rozwijają się bardzo szybko. Okres wylęgania choroby trwa od dwóch do siedmiu dni. Do podstawowych objawów choroby należy wysoka gorączka oraz bóle kończyn oraz bóle głowy. Choroba meningokokowa wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. Spośród występujących w naszym kraju typów meningokoków najgroźniejsze są te, które należą do grupy C. To właśnie one odpowiadają za posocznicę. W wielu przypadkach posocznica kończy się śmiercią pacjenta, wiele osób wychodzi z tej choroby z częściową utratą słuchu lub z uszkodzeniami mózgu. W grupie ryzyka znajdują się przede wszystkim dzieci pomiędzy 1 a 4 rokiem życia. U dzieci tych system immunologiczny nie jest rozwinięty w wystarczający sposób. W grupie ryzyka znajduje się także młodzież do 24 roku życia. Ta grupa wiekowa jest narażona na zakażenie meningokokami ze względu na szybki rozwój organizmu. Z całą pewnością warto korzystać z dostępnych szczepień ochronnych, które ochronią nas przed chorobą meningokokową.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!