Posocznica formą choroby meningokokowej

Choroba meningokokowa może przybierać różne formy. Najczęściej jest to jednak albo zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych albo sepsa. Sepsę określa się również mianem posocznicy. Jest to ciężka choroba zakaźna, która aż w siedemdziesięciu procentach doprowadza do śmierci. W skrajnej postaci posocznicy dochodzi do uszkodzenia tkanek organizmu co sprawia, że choroba przybiera jeszcze bardziej dramatyczny przebieg. Posocznica pojawia się wtedy, kiedy we krwi osoby chorej stale krążą bakterie. Aby można było mówić o posocznicy trzeba stwierdzić występowanie przynajmniej dwóch objawów spośród czterech najbardziej typowych. Zalicza się do nich nieprawidłową temperaturę ciała (może ona być podwyższona, ale może również być niższa niż trzydzieści sześć stopni, zazwyczaj posocznicy towarzyszy jednak bardzo wysoka gorączka), przyspieszone tętno (wynosi ono ponad dziewięćdziesiąt uderzeń serca na minutę), przyspieszony oddech (ponad dwadzieścia oddechów w ciągu jednej minuty) oraz leukocytozę lub też leukopenię. Posocznica w przypadku choroby meningokokowej może przybierać jedną z pięciu postaci. Najlżejsza to postać bakteremii. Następnie następuje tak zwane sepsis. Kiedy stan zdrowia osoby chorej się nie poprawia może dojść do rozwinięcia się zespołu septycznego. Następnie pojawia się wstrząs septyczny, który może prowadzić do wstrząsu opornego. Każda kolejna faza niesie ze sobą coraz gorsze rokowania.

Both comments and pings are currently closed.