Postać choroby meningokokowej

Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to obrzęk tkanek, które otaczają mózg. Zapalenie to najczęściej wywołują bakterie. Jednym z rodzajów bakterii, które wywołują zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych są meningokoki. Meningokoki mogą wywołać nie tylko zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, ale także posocznicę. Zarówno posocznica, jak i zapalenie opon to choroby rzadkie, ale niezwykle groźne. Nie zauważone w porę mogą doprowadzić do szybkiego zgonu. Niektóre przypadki kończą się także trwałym kalectwem. Zarówno posocznica, jak i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych mogą dotknąć każdą osobę, bez względu na jej wiek. Jednak do grupy szczególnie narażonej na zakażenie meningokokami należą dzieci, nastolatki i niemowlęta oraz osoby starsze. Najlepszą ochroną przed tymi chorobami są szczepienia. Niemowlęta chronione są szczepionką, która zapobiega meningokokowemu zapaleniu opon typu C. Dzieciom, które nie ukończyły drugiego roku życia podawana jest szczepionka skoniugowana. W naszym kraju dostępne są 3 rodzaje szczepionek skoniugowanych. Jedna z nich chroni przed meningokokami, które należą do grupy C. Drugi rodzaj szczepionki skoniugowanej to szczepionka chroniąca przed meningokokami z grupy A, C, W oraz Y. Dzieci powyżej 2 roku życia oraz osoby dorosłe szczepione są szczepionką polisacharydową. Szczepionka ta chroni przed meningokokami, które należą do grupy A i C. Szczepienie tą szczepionką zalecane jest dla osób, które planują podróż do Afryki lub Azji.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!