Rodzaje szczepionek przeciwko meningokokom

Coraz częściej lekarze zalecają aby szczepić się przeciwko meningokokom. Takie szczepionki mogą nas bowiem uchronić przed poważnymi formami choroby meningokokowej, czyli przed zapaleniem opon mózgowo – rdzeniowych oraz przed sepsą. Zaszczepić można się chociażby w sieci przychodni Luxmed. W tej przychodni dostępne są następujące rodzaje szczepionek: Menveo, Meningo A+C oraz Neisvac C. Szczepionka Menveo jest najdroższa spośród wszystkich wymienionych. Jedna szczepionka to koszt prawie trzystu złotych. Niestety chcąc z tej szczepionki skorzystać musimy zapłacić całą sumę – NFZ nie refunduje żadnych szczepień przeciwko meningokokom. Szczepionką tą można szczepić młodzież do jedenastego roku życia oraz osoby dorosłe. Zaleca się tą właśnie szczepionkę w przypadku osób, które narażone są na kontakt z bakteriami z grupy Neisseriameningitidis. Szczepionka Meningo A+C może być stosowana u dzieci, które ukończyły już osiemnasty miesiąc życia. Taka szczepionka gwarantuje odporność, która trwa trzy lata. Po tym czasie trzeba ponownie się zaszczepić. Odporność uzyskuje się jednak już po pierwszej dawce. Ta szczepionka jest zdecydowanie tańsza. Jej cena wynosi około sto trzydzieści złotych. Szczepionka Neisvac C może być podawana dzieciom, które ukończyły drugi miesiąc życia. Stosuje się ją jednak również w przypadku młodzieży oraz osób dorosłych. Szczepienie to daje odporność na całe życie.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!