Sczepienia przeciwko zakażeniom meningokokami

Bardzo ważnym elementem zapobiegania zakażeniom meningokokami, dwoinką Naisseria meninngitis wywołującą zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych jest immunoprofilaktyka tych zakażeń. Zakażenie meningokokami niesie za sobą drastyczne konsekwencje dla zdrowia oraz życia chorego Po raz pierwszy masowe sczepienia wprowadzono w Anglii w 1999 roku. Obecnie wybór szczepionek jest większy. Mimo to, występują również wady tej szczepionki w przypadku małych dzieci i rodzaju grypy A meningokoków jak słaba immunogenność. Jeżeli na określonym obszarze wystąpi zakażenie menigokokowe wówczas zostaje wprowadzone zalecenie padanie odpowiedniego rodzaju szczepionki uzależnionego od typu sero grupy. Podaje się szczepionki osobom z bezpośredniego kontaktu z chorym, u którego stwierdzono zakażenie grupy C, dzieciom powyżej 2 miesiąca życia mających bezpośredni kontakt z sczep typu A oraz podaje się szczepionki osobom powyżej 2 lat mających bezpośredni kontakt z zakażonym sero grupy A, C, W135 i Y. W Polsce najbardziej rozpowszechnione są sero grupy B i C, lekarze pediatrzy zalecają nieobowiązkowe szczepienie dzieci od drugiego miesiąca życia – podanie im szczepionki przeciwko zakażeniom wywoływanym przez meningokoki. Zgodnie z zaleceniami podaje się dwie dawki szczepionki w odstępie dwumiesięcznym w przypadku dzieci od drugiego miesiąca życia, natomiast powyżej jednego roku życia szczepi się tylko raz.

Both comments and pings are currently closed.
error: Content is protected !!