Świadomość rodziców na temat meningokoków

W 2010 roku przeprowadzono ankietę na temat wiedzy ogólnej na temat chorób wywołanych przez meningokoki. Pytania dotyczyły zarówno profilaktyki jak i samego przebiegu choroby. Badanie zostało przeprowadzone na próbie ponad tysiąca osób. Wykorzystano metodę Omnibus. Całe przedsięwzięcie było częścią kampanii edukacyjnej pod tytułem „Nie! Dla meningokoków” prowadzonej przez GFK Polonia. Podsumowując wyniki można stwierdzić, że wiedza na temat mikroorganizmów wywołujących zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych jest zdecydowanie zbyt mała. Sepsa jest wywoływana właśnie przez meningokoki, tak twierdzi około sześćdziesiąt procent ankietowanych. Niestety, ponad osiemdziesiąt badanych osób podało również pneumokoki jako przyczynę jej wystąpienia. Jeśli chodzi o świadomość na temat innych chorób, które mogą pojawić się przy zakażeniu meningokokami, około czterdzieści procent ankietowanych nie ma o nich pojęcia. Według ponad czterdziestu procent rodziców najbardziej zagrożone są dzieci w wieku czterech lat. Rzeczywiście są one w grupie ryzyka, lecz nie jest to jedyny wiek, w którym dzieci chorują. Paradoksalnie tylko szesnaście procent badanych zwraca uwagę na to, że na choroby meningokokowe bardzo mocno narażone są również starsze dzieci i młodzież w wieku od jedenastu do dwudziestu czterech lat. Bardzo niebezpieczny jest stereotyp mówiący o tym, że tylko dzieci o obniżonej odporności mogą być zakażone meningokokami. Oczywiste jest, że jest to błędna teza.

Both comments and pings are currently closed.