Szczepienie przeciw meningokokom

Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed bakteriami są szczepienia. Szczepienie w ścisłej swojej postaci jest wprowadzeniem antygenu, który w swojej postaci przypomina innego wirusa, przeciwstawiającemu się bakterii, czy wirusowi, którego ma zwalczyć. Także przeciw meningokokom postały specjalne szczepienia. Zarówno jak i pozostałe szczepienia np. przeciwko grypie szczepionki mogą być podawane w każdym okresie życia, niezależnie od wieku pacjenta. Głównym zadaniem szczepień jest redukowanie zarażenia chorobami, a w przypadku meningokoków jest zmniejszenie śmiertelności osób, będących w kręgu potencjalnie zagrożonych chorobą. Na powyższe działanie szczególnie zwróciła uwagę Unia Europejska, wprowadzając szereg planowych szczepień. W Polsce już od 2005 roku podejmowane są działania mające na celu ochronę dzieci i młodzieży przed tymi bakteriami. Aktualnie szczepienia dotyczą jedynie meningokoków grupy C. To dobra wiadomość, gdyż to właśnie ta grupa powoduje zagrożenie epidemiologiczne. Szczepienia kierowane są przede wszystkim do ludzi o podwyższonym kontakcie z epidemiami takimi jak: żołnierze, lekarze, strażacy, policjanci, ale także studenci, czy uczniowie szkół podstawowych, gdyż żyją oni w ścisłej grupie, a takie zgrupowania są idealnym środowiskiem do postawania ognisk epidemii. Jej konsekwencją może być zagrożenie dla całej grupy społeczeństwa. Właśnie dlatego powstają ogólnokrajowe programy szczepień przeciw meningokokom.

Both comments and pings are currently closed.